Một vài độc giả cho rằng truyện tranh chỉ là hình thức giải trí ngắn hạn. Tuy nhiên truyện tranh không chỉ giới hạn về các siêu anh hùng, đôi khi những tác phẩm này đã thay đổi thế giới. Ngay cả khi hình thức…