30 Th5 2023
Anime

Daki: Tiểu sử, khả năng và sức mạnh 

Daki (堕姫) trong Kanji có nghĩa là “công chúa sa ngã”, cô ta là thành viên của Thập Nhị Nguyệt Quỷ và cùng chia sẻ chức vụ Thượng Huyền Lục với anh trai Gyutaro. Trong Demon Slayer (Thanh Gươm Diệt Quỷ), Daki còn “chia sẻ”…

Anime

Enmu: Tiểu sử, khả năng và sức mạnh 

Trong tên của Enmu, chữ Kanji 魘夢 có nghĩa là “cơn ác mộng”, nó cũng đại diện cho Huyết Quỷ Thuật của hắn. Trong Demon Slayer (Thanh Gươm Diệt Quỷ), Enmu là thành viên của Thập Nhị Nguyệt Quỷ với chức Hạ Huyền Nhất. Là…